1

Energetics SQUEZZE BOTTLE 0.65L

2

Energetics NEOPRENE DUMB. PAIRS od 2kg

3

Energetics AB ROLLER PRO

Pravila nagradne aktivacije

INTERSPORT Srbija organizuje nagradnu aktivaciju koja će se održati od 10  – 17.11.2021. godine na Facebook stranici kompanije https://www.facebook.com/IntersportSrbija/

Pravila:

 1. Zapratite Facebook stranicu kompanije https://www.facebook.com/IntersportSrbija/
 2. Lajkujte navedenu objavu
 3. Označite prijatelja u komentaru sa kojim trenirate
 • U nagradnoj aktivaciji mogu učestvovati punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji
 • U nagradnoj aktivaciji ne mogu učestvovati lica zaposlena kod organizatora nagradne aktivacije, niti članovi njihovih porodica. Ako takve osobe učestvuju biće isključene iz izbora.
 • Privatne poruke će Vas diskvalifikovati.
 • Mogu da učestvuju samo pravilno napisani komentari.
 • Objavljivanjem komentara ispod posta nagradne aktivacije, smatra se da je nosilac Facebook profila koji je objavio odgovor učesnik ove nagradne aktivacije i u potpunosti se slaže i prihvata pravila ove nagradne aktivacije. U slučaju da učesnik bude izvučen i prihvati nagradu, saglasan je i izričito dozvoljava javno objavljivanje imena i prezimena na Facebook profilu i stranici oglašivača www.intersport.rs
 • Svi mogu samo jednom učestvovati u nagradnoj aktivaciji sa jednim komentarom. Po ispunjavanju uslova za učešće u nagradnoj aktivaciji, učesnici imaju iste šanse da dobiju nagradu.
 • Pobednik nagradne aktivacije biće proglašen dana 18.11.2021.
 • Dodeljuje se 1 nagrada. Dobitnik dobija 3 poklona – 1. Energetics SQUEZZE BOTTLE 0.65L  2. Energetics AB ROLLER PRO i 3. Energetics NEOPRENE DUMB. PAIRS od 2kg.
 • Nagrada se ne može zameniti ili isplatiti u gotovini. Nagrada se ne može preneti na treće lice.
 • Pobednik je učesnik izvlačenja, koje je izvučeno u skladu sa ovim pravilima i kontaktiralo organizatora nakon objavljivanja obaveštenja na Facebook profilu INTERSPORT. Dužnost pobednika je da odgovori na objavljivanje rezultata nagradne aktivacije objavljenog na Facebook profilu INTERSPORT i organizatoru saopšti informacije potrebne organizatoru za nagradu (ime, prezime, adresu, grad, poštanski broj, broj telefona ) u roku od 7 (sedam) dana od objavljivanja rezultata na Facebook profilu INTERSPORT. Ako pobednik ne odgovori na objavu rezultata žreba ili ne pruži tražene informacije na vreme, pobednik gubi pravo na nagradu, što znači da organizator nije dužan da preda nagradu i oslobođen je svih obaveza prema pobedniku. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu nagrade pobedniku u slučaju nepotpunih, netačnih ili netačnih podataka (starost, adresa prebivališta). Sa posebnim obaveštenjem, organizator takođe pruža dalje informacije o tome gde, kada i kako pobednik može preuzeti nagradu. Primalac nagrade može se pismeno odreći čime gubi pravo na nagradu. Nagrada se otkazuje slanjem potpisane izjave organizatoru da se nagrada odriče.

Vaš INTERSPORT