Politika privatnosti

Povratak na podršku

Obaveštenje o privatnosti

Vaša privatnost je za nas jako bitna. Društvo INTERSPORT S TRGOVINA, d.o.o. (u daljem tekstu: „društvo INTERSPORT“) poštuje Vašu privatnost i svesno da mogu da nastanu problemi u vezi sa Vašom privatnošću i zaštitom Vašim podataka o ličnosti koje prikupljamo od Vas kada posećujete naše internet stranice, kupujete preko naše internet prodavnice ili u našim maloprodajnim objekta ili preko naših mobilnih aplikacija. Zato vas molimo da pročitate ovo Obaveštenje o privatnosti.

Svrha ovog obaveštenja o privatnosti je da Vas na jednostavan način informišemo o tome koje podatke o ličnosti prikupljamo, o pravnim osnovima obrade, svrhama obrade, mogućnosti pregleda i upravljanja postavkama Vaše privatnosti, sa kim delimo Vaše podatke o ličnosti i zbog čega i o Vašim pravima koje Vam pripadaju na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovo obaveštenje o privatnosti je sačinjeno u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) koji je počeo da se primenjuje od 20.08.2019. godine (u daljem tekstu: „Zakon“) i sadrži informacije o:


 1. IDENTITETU I KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA INTERSPORT I KONTAKT PODACIMA LICA ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI;
 2. SVRHAMA NAMERAVANE OBRADE I PRAVNOM OSNOVU ZA OBRADU;
 3. KATEGORIJAMA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO;
 4. UPOTREBI KOLAČIĆA I SRODNIH TEHNOLOGIJA;
 5. UPRAVLJANJU POSTAVKAMA VAŠIH KORISNIČKOG RAČUNA;
 6. GRUPAMA PRIMALACA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI;
 7. PRENOSU PODATAKA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI;
 8. ROKOVIMA ČUVANJA VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI;
 9. ZAŠTITI VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI;
 10. VAŠIM PRAVIMA NA OSNOVU ZAKONA;
 11. IZMENAMA OVOG OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI.

1. RUKOVALAC I LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA

Rukovalac: INTERSPORT S TRGOVINA d.o.o. Beograd-Novi Beograd Partizanske avijacije 28, 11000 Beograd.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti u društvu INTERSPORT:

G-din Ivan T. Milošević, advokat

Palmotićeva 16, 11 000 Beograd

e-mail: gdpr@intersport.rs ili ivan.milosevic@jpm.rs

2. SVRHE I PRAVNI OSNOVI OBRADE

Društvo INTERSPORT obrađuje Vaše podatke o ličnosti u sledeće svrhe i na osnovu sledećih pravnih osnova:

2.1. Neophodnost obrade za izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 Zakona) i to:

Društvo INTERSPORT obrađuje lične podatke za ostvarivanje prava i obaveza iz sklopljenih ugovora, i to:

i) ugovora o prodaji/kupovini proizvoda na internet stranicama www.intersport.rs  (bez obzira na registraciju);

ii) ugovora o kupovini/prodaji proizvoda u maloprodajnim objektima društva INTERSPORT, sa različitim modalitetima ( kupovina čekovima – sa odloženim plaćanjem, prodaja robe putem „administrativne zabrane“), rezervacija robe;

iii) ugovora o korišćenju internet ili mobilnih usluga (npr. registracija korisničkog računa u internet prodavnici, korisnici aplikacije Intersport).

U svrhu izvršenja ugovora zaključenog sa Vama ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora, društvo INTERSPORT obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhe:

 • Vaše identifikacije, zaključenja ugovora u internet prodavnici, maloprodajnom objektu uz gore pomenute modalitete ili ugovora o korišćenju internet ili mobilnih usluga. Bez obzira na to što je ugovor o prodaji proizvoda između društva INTERSPORT i kupca u internet prodavnici zaključen u trenutku kada društvo INTERSPORT kupcu pošalje elektronsku poruku o statusu njegove porudžbine (»porudžbina pripremljena za preuzimanje«), smatra se da se u ovom slučaju Vaši podaci obrađuju na Vaš zahtev u svrhu zaključenja ugovora);
 • za komunikaciju sa Vama (obaveštavanje o izmenjenim opštim uslovima, novoj verziji mobilne aplikacije, i sl.);
 • za obezbeđivanje podrške korisnicima (npr. otklanjanje tehničkih problema), u slučaju kupovine u svrhu realizacije porudžbine (nabavka, dostava proizvoda, izdavanje računa);
 • za slanje obaveštenja u vezi s realizacijom narudžbine i eventualne druge svrhe koji su potrebni za realizaciju porudžbine, za spremanje istorije kupovine (samo registrovani korisnici).

2.2. Neophodnost obrade u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12 stav 1 tačka 2 Zakona)

Društvo INTERSPORT obrađuje Vaše podatke o ličnosti da bi ispunilo svoje zakonske obaveze (npr. određenih poreskih propisa, čuvanje računa, rešavanje eventualnih zahteva kupca (reklamacije, garancije), čuvanje podataka dobitnika nagradnih igara i sl.).

2.3. Legitimni interes Rukovaoca ili trećeg lica (član 12 stav 2 tačka 6 Zakona)

Društvo INTERSPORT ima legitimni interes da Vam obezbedi nesmetano korišćenje internet usluga i u ovom kontekstu obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhe: sprečavanja neovlašćenog pristupa do vašeg korisničkog računa, širenje zlonamernih kodova, sprečavanje prevara, odn. drugih zloupotreba internet stranica ili mobilne aplikacije.

Društvo INTERSPORT ima legitimni interes da obrađuje Vaše podatke o ličnosti u svrhu ostvarivanja ili odbrane od zahteva u upravnim i sudskim postupcima.

U maloprodajnim objektima, društvo INTERSPORT na osnovu legitimnog interesa obrađuje Vaše video zapise u svrhu očuvanja Vaše bezbednosti i bezbednosti drugih lica u maloprodajnim objektima kao i bezbednosti imovine društva INTERSPORT.

2.4. Obrada na osnovu Vašeg pristanka (član 12 stav 1 tačka 1 Zakona)

Društvo INTERSPORT obrađuje Vaše podatke o ličnosti sledeće svrhe:

i) u svrhe direktnog marketinga – prijema obaveštenja. Obaveštenja sadrže:

 • aktuelne ponude, pogodnosti pozive na događaje društva INTERSPORT i njegovih poslovnih partnera;
 • pozive za učešće u nagradnim igrama i takmičenjima;
 • korisne savete;
 • novosti i podsetnike iz sveta sporta i zdravog stila života.

ii) sprovođenje marketinških analiza i segmentiranja kupaca kao i za slanje prilagođenih ponuda proizvoda i usluga;

iii) učestvovanja u nagradnim igrama.

U zavisnosti od vrste podataka o ličnosti koje ste nam dostavili, obaveštenja i prilagođene ponude možemo da Vam dostavljamo slanjem SMS, MMS na poslati broj telefona, slanjem elektronske pošte na Vašu adresu za prijem elektronske pošte ili u štampanom obliku na Vašu kućnu adresu.

Vaš pristanak možete da opozovete u bilo kom trenutku, klikom na dugme 'odjava' koji se nalazi na dnu elektronske pošte, u postavkama korisničkog računa ili slanjem zahteva za opoziv pristanka za određene svrhe na adresu office@intersport.rs.

Budući da pristanak može da uključi direktni marketing na osnovu profila pojedinca, društvo INTERSPORT može da sprovodi profilisanje pojedinaca (klasifikacija u grupe) na osnovu korišćenja internet stranica društva INTERSPORT za svrhe prilagođenih ponuda usluga i proizvoda.

3. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Društvo INTERSPORT prikuplja od Vas različite podatke, uključujući podatke o ličnosti sa kojima Vas je moguće neposredno ili posredno odrediti (identifikovati). Podatke o ličnosti prikupljamo na više načina: ukoliko želite da kupujete u internet prodavnici, da primate e-obaveštenja (direktni marketing), da izvršite registraciju korisničkog računa u internet prodavnici, da kupite robu u našem malo prodajnom objektu, da posetite internet stranicu društva INTERSPORT ili da koristite mobilne aplikacije. Društvo INTERSPORT prikuplja podatke o Vašem korišćenju usluga koje pružamo.

Prikupljamo sledeće kategorije podataka o ličnosti:

i) osnovne podatke o ličnosti kao što su ime i prezime, adresu za prijem elektronske pošte, adresa prebivališta (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), adresu za dostavu (ulica, kućni broj, poštanski broj, mesto, država), broj telefona i lozinku za obezbeđivanje zaštite i korišćenja naših usluga;

ii) modalitete kupovine, potvrdu o zaposlenju, brojeve čekova, kreditna zaduženja, visinu zarade i kopiju lične karte ili pasoša;

iii) artikal koji se reklamira, JMBG, opis reklamacije, datum kupovine, datum podnošenja reklamacije, datum podnošenja reklamacije i datum rešavanja iste, potpis;

iv) podatke o korisničkom računu internet trgovine i korišćenju usluge Intersport aplikacije, kada se odlučite za slanje Vaših podataka o ličnosti putem mobilne aplikacije: pored osnovnih podataka o ličnosti koje nam šaljete prilikom registracije, prikupljamo i druge podatke o ličnosti kao što su sadržaji i podaci (informacije) koje prenesete na korisnički račun ili objavite, šaljete, omogućavate ili na drugi način delite korišćenjem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari i sl.);

v) podatke o kupovini i načinu plaćanja, pri čemu se u slučaju plaćanja u internet prodavnici korišćenjem kreditne kartice ili Super kartice sadržaj podataka kartice ne skladišti u zbirkama podataka društva INTERSPORT;

vi) društvo INTERSPORT Vam omogućava registraciju u aplikaciji Intersport korišćenjem korisničkih računa koje kreirate kod trećih lica kao što su npr. Facebook ili Google. Ovakvom registracijom šaljete podatke o Vašoj adresi za prijem elektronske pošte, odnosno Vašem Facebook računu (ukoliko se registrujete putem Facebook računa; prikupljamo samo podatke navedene u javnom profilu kao što su ime i prezime, elektronska pošta, ID broj Vašeg korisničkog računa i profilnu sliku vašeg korisničkog računa), pri čemu na Vaš zahtev (»checkbox«) uvozimo Vaše kontakte sa dozvolom pristupa do usluga trećih lica (npr. iz računa Vaše adrese za prijem elektronske pošte, odnosno vašeg Facebook računa); Rukovaoci ovim podacima o ličnosti i informacija su treća lica, koje sa nama dele podatke o ličnosti na osnovu na njihove politike privatnosti. U načelu, možemo upravljati podacima i informacijama koje dobijemo od trećih lica (npr. društvene mreže), korišćenjem postavki privatnosti u postavkama korisničkog računa kod trećih lica;

vii) prikupljamo tehničke informacije Vašeg pretraživača, računara ili mobilnog uređaja kada pristupate do usluga društva INTERSPORT.

4. KOLAČIĆI I SRODNE TEHNOLOGIJE

Kada koristite naše internet usluge na vaše računaru se instaliraju kolačići. Kolačići i srodne tehnologije deluju tako da se u pretraživač ili uređaj dodeljuje jedinstven broj koji nema nikakvog značenja izvan društva INTERSPORT.

Društvo INTERSPORT koristi ove tehnologije za prilagođavanje iskustva i za pomoć kod obezbeđivanje sadržaja koji je specifičan za vaše korišćenje.

Popis kolačića koje koristi internet stranica možete pronaći na ovoj vezi.

Za upravljanje prikupljenim informacijama putem kolačića ili srodnih tehnologija možete da koristite postavke u Vašem pretraživaču ili mobilnom uređaju. Društvo INTERSPORT se obavezuje da će Vam omogućiti upravljanje privatnošću i zajedničkim korišćenjem, ali ne preuzima odgovornost za pogrešne »Do Not Track« signale putem internet pretraživača. Odbijanje kolačića može prouzrokovati da Vam neke funkcije ponuđenih usluga neće biti na raspolaganju.

5. UPRAVLJANJE POSTAVKAMA U KORISNIČKOM RAČUNU


5.1. Ažuriranja korisničkog računa

U obavezi ste da nam dostavite tačne i potpune podatke. Vaše podatke o ličnosti možete u korisničkom računu internet prodavnice ili u mobilnoj aplikaciji da ažurirate ili izmenite u postavkama korisničkog računa.

5.2. Gašenje korisničkog računa

Možete u bilo kom trenutku da ugasite Vaš korisnički račun u internet prodavnici ili mobilnoj aplikaciji i to u kartici postavki u Vašem korisničkom računu (u skladu sa uputstvima na internet stranici koja se povremeno ažuriraju) ili slanjem zahteva za gašenje korisničkog računa na adresu društva INTERSPORT. Uz pisani zahtev potrebno je da dostavite dokaz o identitetu i adresi. Račun će biti ugašen u roku 10 radnih dana od dana prijema Vašeg pisanog zahteva.

Gašenje korisničkog računa internet trgovine ne znači opoziv pristanka (odjavu) od primanja obaveštenja i neposrednog marketinga.

Potrebno je da imate u vidu činjenicu da neke podatke o ličnosti koje obrađujemo u svrhu izvršenja ugovora koji smo sa Vama zaključili ili za preduzimanje radnji, na Vaš zahtev, pre zaključenja ugovora ne smemo da izbrišemo zbog obaveze poštovanja poreskih propisa i iste čuvamo 10 godina od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti od strane poreskih organa, odnosno rešavanja reklamacije - u roku od dve godine od isporuke robe ili povrata proizvoda -10 godina od prijema od isteka godine u kojoj je porez trebalo utvrditi ili naplatiti od stane od poreskih organa.

Vaše objave iz perioda kada ste imali aktivni korisnički računa ostaju vidljive i nakon gašenja korisničkog računa (npr. razgovori u mobilnoj aplikaciji s drugim korisnicima vidljivi su iz vašeg uređaja i uređaja drugog korisnika).

6. PRIMAOCI

6.1. Zajednički rukovaoci

Postupamo u svojstvu zajedničkih rukovaoca - partnera sa kompanijom Super Kartica d.o.o. Beograd, ul. Partizanske avijacije bb, 11077 Novi Beograd, Srbija (Super Kartica) u Programu nagrađivanja (Program) na način da određujemo parametre za marketinške kampanje, analize potrošačkih navika određenih kategorija Korisnika Programa i na taj način imamo uticaj na obradu podataka o ličnosti u ovim segmentima Programa (način obrade podataka o ličnosti). Obradom statističkih podataka Društva Intersport unapređuje svoju tržišnu poziciju jer koristi statističke podatke u cilju prilagođavanja njegove ponude Korisnicima Programa (svrha obrade).

Društvo Intersport nema pristup Vašim podacima o ličnosti i nijednog trenutka ne može da Vas identifikuje, a što značajno umanjuje njegovu odgovornost za obradu Vaših podataka.

Super Kartica upravlja bazom podataka u kojoj su i Vaši podaci o ličnosti. Super Kartica određuje svrhu obrade Vaših podataka o ličnosti jer je donela odluku da uspostavi saradnju sa Intersportom kako biste mogli da ostvarite pogodnosti prilikom kupovine proizvoda Intersporta i tu svrhu obrađuje Vaše podatke o ličnosti. Dodatno, Super Kartica evidentira Vaše bodove prilikom kupovine Intersport proizvoda, stavlja na raspolaganje Intersportu svoje kanale komunikacije i pruža mu savetodavnu pomoć kako bi ostvario svoje poslovne ciljeve u Programu i na taj način određuje kako će se obrađivati Vaši podaci o ličnosti. Super Kartica obrađuje Vaše podatke o ličnosti u statističke svrhe kako bi mogla Intersportu da dostavi statističke podatke u anonimizovanoj formi.

Ukoliko želite da ostvarite svoja prava u skladu sa ZZPL, molimo Vas da uputite na zahtev na sledeću e-mail adresu info@superkartica.rs, pozivom na broj telefona 0800 301 300 ili poštom na našu Super Kartica. Potrebno je da u zahtevu naznačite broj Vaše Super Kartice, kako bi Super Kartica mogla da Vas identifikuje.

Sadržina ugovora o obradi podataka sa Super Kartica dostupna je na linku: https://www.superkartica.rs/documents/Obavestenje.html

6.2. Obrađivači

Društvo INTERSPORT deli Vaše podatke o ličnosti sa pravnim licima sa kojima je zaključilo ugovore o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „Obrađivači“) u svrhe podrške, analize i stalnog poboljšavanja naših usluga, obrade plaćanja ili dostavu porudžbina. Obrađivači imaju pristup samo onim podacima o ličnosti koji su im potrebni za pružanje usluga koje obavljaju za nas i samo u svrhe pružanja ovih usluga i ne smeju ih koristiti ni za kakve druge svrhe. Obrađivači su dužni da štite Vaše podatke o ličnosti.

Društvo INTERSPORT sarađuje sa Obrađivačima koji za nas obrađuju podatke o ličnosti, uključujući i statističke podatke o tome kako koristite naše usluge, svrhu oglašavanja usluga, odnosno za prikazivanje informacija koje su Vama prilagođene.

Takođe delimo Vaše podatke sa Obrađivačima koje održavaju aplikacije ili platforme koje nam pomažu da upravljamo Vašim podacima o ličnosti ili da čuvamo Vaše podatke o ličnosti i koji nam pomažu prilikom rešavanja Vaših reklamacija.

6.3. Javno dostupne informacije

Neke informacije o Vama mogu biti javno dostupne, kao na primer, podaci koje šaljete ili delite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara u internet prodavnici, odnosno na društvenim mrežama i sl.

6.4. Internet stranice i aplikacije trećih lica

Vaše podatke o ličnosti možemo uz Vaš pristanak da podelimo sa aplikacijama trećih lica ako se odlučite da pristupite našim uslugama putem ovakve aplikacije (npr. Facebook, Google račun). INTERSPORT nije odgovoran za obradu Vaših podataka o strane trećih lica koje obrađuju Vaše podatke o ličnosti u skladu sa informacijama u njihovim obaveštenjima o privatnosti.

Na internet mestima društva INTERSPORT postoje veze do internet mesta koja nisu pod nadzorom društva INTERSPORT. Posetom ovim stranicama možete poslati svoje informacije trećim licima sa kojima društvo INTERSPORT nema zaključen ugovor o obradi podataka o ličnosti. Ove internet stranice imaju svoju politiku privatnosti u skladu sa kojom obrađuju Vaše podatke o ličnosti podatke. Molimo Vas da pročitate njihovu politiku privatnosti, da se upoznate s načinom obrade Vaših podataka na dodataka internet mestima trećih lica koje posećujete.

6.5. Univerzalno pravno nasledstvo

Ukoliko se društvo INTERSPORT poveže sa drugim pravnim licima, podeli ili dođe do prenosa posla na drugo pravno lice, Vaše podatke o ličnosti možemo da prenesemo na to pravno lice koje je uključeno u preuzimanje društva INTERSPORT.

6.6. Državni organi

Bez obzira na odredbe koje se odnose na period skladištenja podataka o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti, Vaše podatke o ličnosti možemo da skladištimo u dužem vremenskom periodu i da ih delimo sa državnim organima kao što su policija, tužilaštvo, sud i ostala nadležni državni organi Republike Srbije ili van nje ukoliko procenimo da je ovakvo postupanje potrebno i da se zasniva na zakonu i to isključivo u svrhe sprečavanja, ili otkrivanja krivičnih dela. Vaše podatke o ličnosti možemo da dostavimo i državnim organima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu od pravnih zahteva u sudskom postupku ili u upravnom ili vansudskom postupku.

7. PRENOS PODATAKA O LIČNOSTI U DRŽAVE KOJE NE OBEZBEĐUJU PRIMEREN NIVO ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

U slučaju angažovanja Obrađivača koji angažuju podobrađivače u državama koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti, zaključićemo sa Obrađivačima Standardne ugovorne klauzule koje je odobrio Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Društvo INTERSPORT neće direktno da prenosi podatke o ličnosti u države koje ne obezbeđuju primeren nivo zaštite podataka o ličnosti.

8. ROKOVI ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Podatke o ličnosti čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših usluga, odnosno duže, ukoliko nas propis na to obavezuje.

Podatke o ličnosti u vezi sa Vašim korisničkim računom obrađuju se do gašenja računa pri čemu se podaci o ličnosti u vezi sa Vašom kupovinom u internet prodavnici skladište dve godine od izvršene kupovine u internet prodavnici u svrhu odbrane od pravnih zahteva. Isto važi i za podatke o ličnosti u vezi sa kupovinom u maloprodajnim objektima (odgovornost za nesaobraznost robe). Gašenje korisničkog računa možete da sprovedete sami u postavkama korisničkog računa, a može i nama da podnesete zahtev za gašenje računa. Gašenje korisničkog računa i brisanje Vaših podataka o ličnosti može trajati do 10 radnih dana od podnošenja zahteva.

Podaci u vezi sa plaćanjem proizvoda u internet prodavnici i u maloprodajnim objektima i i Vaši kontakt podaci mogu se čuvati do potpune naplate usluga, odnosno do eventualnog isteka roka zastarelosti u vezi sa konkretnim potraživanjem, odnosno deset godina od nastanka potraživanja. U skladu sa poreskim propisima izdati računi čuvaju se 10 godina nakon isteka godine u kojoj je izdat račun.

Podatke o ličnosti koji obrađujemo na osnovu pristanka čuvamo do opoziva pristanka.

Video zapise čuvamo

Podatke o Vama koji više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili se neki drugi način obrađuju se mogu anonimizovati i spojiti sa drugim podacima koji ne omogućavaju određivanje pojedinca za dobijanje uvida u statističke informacije koje su komercijalno korisne za društvo INTERSPORT kao što je, na primer, statistika korišćenja usluga koje pružamo.

9. ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Sprovodimo više tehničkih i organizacionih mera za zaštitu Vaših podataka o ličnosti. Društvo INTERSPORT poštuje opšte prihvaćene standarde za zaštitu primljenih informacija tokom prenosa kao i posle prijema. Društvo INTERSPORT koristi SSL tehnologiju (Secure Sockets Layer) koja osigurava šifrovanje podataka o ličnosti. Društvo INTERSPORT sarađuje sa privrednim društvom koje štiti bezbednost naših usluga i Vaših podataka o ličnosti. Korisnici usluga i kupci proizvoda društva INTERSPORT dodatno su zaštićeni promenom zaštitnog zida i drugih tehnologija za zaštitu podataka o ličnosti.

Za zaštitu podataka o ličnosti odgovorni ste Vi na način da bi trebalo da obezbedite odgovarajuću zaštitu Vašeg mobilnog uređaja ili računara kao i da zaštitite korisničko ime, lozinku i da imate odgovarajuću programsku opremu (antivirusnu). Da bismo obezbedili delotvornost ovih mera u cilju sprečavanja neovlašćenog pristupa Vašim podacima o ličnosti, morate biti svesni bezbednosnih funkcija koje su Vam na raspolaganju putem Vašeg pretraživača. Koristite pretraživač koji omogućava postavke bezbednosnih funkcija pre nego pošaljete Vaše lične podatke o ličnosti putem interneta. Imajte da umu činjenicu da ukoliko koristite pretraživač koji nema podršku za korišćenje SSL tehnologije, da takav prenos podataka o ličnosti može biti rizičan.

Većina pretraživača Vas obaveštava ukoliko se nalazite na internet stranici koja ne omogućava bezbednu vezu ili ukoliko šaljete podatke o ličnosti putem nebezbedne veze. Društvo INTERSPORT Vam preporučuje da omogućite ove funkcije Vašeg pretraživača čime ćete doprineti bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Takođe možete da pratiti adresu na kojoj se nalazite (URL). Bezbedne internet adrese započinju s https:// umesto http://, zajedno sa simbolom za bezbednu vezu koji koristi Vaš pretraživač (obično je to simbol brave na početku internet adrese). Ovakav simbol ukazuje na korišćenje bezbedne komunikacije sa pretraživačem. Molimo Vas da istovremeno proverite detalje (ispravnost) bezbednosnog sertifikata internet mesta gde se nalazite.

Ograničenje odgovornosti. Društvo INTERSPORT se obavezuje da štiti Vaše podatke o ličnosti i informacije o Vama, ali nijedna veza putem interneta ne može da bude 100% bezbedna i ne može da garantuje potpunu zaštitu podataka koje nam dostavljate. Vaše podatke o ličnosti nam dostavljate na Vašu odgovornost.


10. IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo INTERSPORT omogućava ostvarivanje prava koja Vam pripadaju u skladu sa Zakonom. Zahteve za ostvarivanje prava možete da pošaljete na adrese za prijem elektronske pošte: ivan.milosevic@jpm.rs ili gdpr@intersport.rs ili poštom na adresu INTERSPORT S TRGOVINA d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Partizanske avijacije 28; 11000 Beograd. Ukoliko ne šaljete zahtev sa adrese za prijem elektronske pošte registrovanog korisnika, u obavezi ste da priložite dokaz o identitetu i/ili adresi. Društvo INTERSPORT će odgovoriti na Vaš će u skladu sa važećim propisima.

Imate sledeća prava:

10.1. Pravo na pristup podacima o ličnosti i na kopiju podataka o ličnosti

Imate na pravu da podnesete zahtev da Vam društvo INTERSPORT potvrdi da li obrađuje Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i sledeće informacije (npr. o svrsi obrade, vrstama podataka koje obrađujemo, vrstama primaoca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će biti otkriveni, predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, pravima koja Vam pripadaju u skladu sa Zakonom, uključujući i pravo da podnesete pritužbu Povereniku i sl.). Takođe imate pravo da podnesete zahtev za kopiju Vaših podataka o ličnosti.

10.2. Pravo na ispravku

Možete da podnesete zahtev da Vam društvo INTERSPORT omogući ispravljanje netačnih podataka o ličnosti ili dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, a što uključuje i davanje dodatne izjave . Registrovani korisnici mogu da isprave netačne podatke o ličnosti ili da isprave nepotpune podatke o ličnosti preko postavki svog korisničkog računa u internet prodavnici ili postavki korisničkog računa u mobilnoj aplikaciji INTERSPORT.

10.3. Pravo na brisanje

Imate pravo da u slučajevima koji su propisani Zakonom podnesete zahtev za brisanje Vaših podataka o ličnosti.

10.4. Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo da u slučajevima koji su propisani Zakonom podnesete zahtev da Vam društvo INTERSPORT omogući pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti. Registrovani korisnici internet usluga to mogu učiniti u postavkama svojih korisničkih računa.

10.5. Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo da u slučajevima koji su propisani Zakonom podnesete zahtev da Vam društvo INTERSPORT dostavi da podatke o ličnosti u strukturiranom, opšte korišćenom i elektronski čitljivom obliku ili da zahtevate da Vaše podatke prenesemo rukovaocu po Vašem izboru.

10.6. Pravo na prigovor

U slučajevima kada društvo INTERSPORT obrađuje Vaše podatke o ličnosti na osnovu legitimnog interesa društva INTERSPORT ili trećeg lica, imate pravo da podnesete prigovor na takvu obradu. Društvo INTERSPORT će prestati da obrađuje Vaše podatke o ličnosti, osim ako postoje opravdani razlozi za obradu koji pretežu nad Vašim interesima, pravima ili slobodama ili kao i za podnošenje, ostvarivanje ili odbranu od pravnog zahteva.

10.7. Opoziv pristanka

Imate pravo da opozovete Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti u bilo koje vreme.

Registrovani korisnici mogu da opozovu pristanak u postavkama korisničkog računa.

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

10.8. Pravo na predstavku Povereniku

Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatrate da se Vaši podaci o ličnosti obrađuju u suprotnosti sa važećim propisima koji uređuju zaštitu podataka o ličnosti:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar Kralja Aleksandra 15
11 000 Beograd
Adresa za prijem elektronske pošte: office@poverenik.rs

11. IZMENE OBAVEŠTENJA O PRIVATNOSTI

Društvo INTERSPORT zadržava pravo na izmenu obaveštenja o privatnosti. Molimo Vas da ga povremeno pregledate.

O svim izmenama obrade Vaših podataka o ličnosti i/ili izmenama (ažuriranju) ovog obaveštenja o privatnosti, ćemo Vas prethodno obavesti na prikladan način. Takođe, izmene obaveštenja o privatnosti ćemo blagovremeno objaviti na našim internet stranicama i stranicama mobilne aplikacije.

 

Politika privatnosti je poslednji put ažurirana 5. 08. 2022.

Treba vam pomoć? Tu smo za vas

0800 200 206

(09:00-17:00 Pon-Pet, 09:00-15:00 Sub)

Kontakt

* Polja označena zvezdicom su obavezna.

Korišćenjem internet kontakt obrasca, korisnik web stranice se slaže da INTERSPORT S TRGOVINA, d.o.o. koristi lične podatke u svrhu adekvatnog odgovora ka korisniku (npr. ime i adresa e-pošte, telefonski broj koji je dao korisnik).

Saznajte više

Učitavanje...