Fitnes, trening i joga

Iako je većina ljudi čula za treninge sa ruskim zvonom (kettlebell), vrlo malo njih zapravo praktikuje ovaj tip vežbi.

Zašto je to tako?

Pretpostavljamo, zato što se ljudi plaše, zapravo ne znaju kako da započnu i često imaju otpor u učenju novih stvari. Dozvolite nam da vam pomognemo kako da krenete sa takvim tipom treninga u nadi da ćemo vas inspirisati!

rusko zvono

Prva vežba

Neka vaš prvi trening započne malim težinama, sa postepenim povećanjem. Ovo može trajati dan, a može i mesecima.

Kada naučite tehniku mrtvog dizanja (deadlift), vreme je da naučite ljuljanje (swing).

energetics kettle bell

Druga vežba

Ovu vežbu bi trebalo raditi istom pažnjom kao i prethodnu, početak je na malim težinama, jačanju forme i postepenim povećanjem težine. Trening ruskim zvonom (kettlebell), odnosno kada razvijete odgovarajuću tehniku i formu, obično je propraćeno “Ah-Ha” momentom i komentarom “ovo je previše lagano”. Neka vam telo govori kada je vreme da se promeni težina, verujte i izazovite sebe.

Treća vežba

Nabačaj (clean), potisak (press) i trzaj (snatch) dolaze nakon ljuljanja (swing). Međutim, za neke ljude nabačaj (clean) je često bolja varijanta za prelazak na rusko zvono (kettlebell).

Nabačaj (The Clean) možete raditi bez potiska kao način razvijanja kuka i akcelaracije težine zvona. Zapamtite, ljuljanje (swing) predstavlja prednji zamah prema leđima, a nabačaj (clean) gore i dole.

Početnicima preporučujemo tursko ustajanje (turkish getup), to je odličan način da razvijete snagu, fleksibilnost i stabilnost. Tursko ustajanje (turkish getup) se može izvoditi cipelom, flašicom za vodu, bućicama ili ruskim zvonom (kettlebell).

Želite da napredujete?

Držite se osnovnih vežbi, mrtvog dizanja (deadlift), ljuljanja (swing), nabačaja (clean), potiska (press), turskog ustajanja (turkish getup). Odvojite vreme kako biste razvili dobru fleksibilnost i koordinaciju pre nego što krenete ka naprednijem, višem nivou. Najvažnije, zapamtite, zabavite se! Prednosti treninga sa ruskim zvonom (kettlebell) su ogromne i za um i za telo!