Sadržaj

Trendovi

Srbi su oduvek bili u rekreativnom smislu narod koji voli da se bavi različitim sportskim aktivnostima. Kroz istoriju naših predaka datiraju podaci o pojedinim aktivnostima kojima se bavio naš narod. Na prvim Olimpijskim igrama u Atini 1896 godine. Naš svestrani sportista Momčilo Tapavica osvaja treće mesto u tenisu i postaje prvi Srbin učesnik i osvajač olimpijske medalje. Prvi nastup tada Kraljevine Srbije bio je na Olimpijskim igrama u Stokholmu 1912 godine. O prvom Svetskom prvenstvu u fudbalu u Montevideu pisalo se davne 1930 godine. Ekipa Jugoslavije je tada osvojila bronzanu medalju i pokazala se kao prva  Evropska reprezentacija koja je zaigrala polufinale Svetskog prvenstva.

Skromni počeci sportskih aktivnost

Pre više od jednog veka sportska aktivnost nije bila tako zastupljena kao što je danas. Nije postojalo toliko vrsta sportova koje su na raspolaganju novijim generacijama. Mnoge sportske aktivnosti u to vreme bile su povezane sa prirodom. Počeci razvoja bilo kog sporta u to vreme su bili  veoma teški, jer se na sport gledalo sa podsmehom i dozom podozrenja. Jedan događaj je promenio sve što se tiče pogleda na sport uopšte, to je prisustvo srpskog kralja Aleksandra Obrenovića na otvaranju prvih Olimpijskih igara u Atini 1896 godine. Od tada Srbija počinje življe da plasira sport, i ondašnja štampa počinje da navodi razne primere o ljudima sa naših prostora koji su bili članovi ekipa, Mađarske (Momčilo Tapavica), Austrije (Milan Neralić). Želja mladih ljudi pre svega oficira da prenesu u naša područja ono što su tada videli u drugim zemljama, doprinela je da se Olimpizam na tlu današnje Srbije začne 1910 godine, kada je osnovan srpski olimpijski klub kao prva zvanična olimpijska organizacija u Beogradu.

Gimnastika je sportska princeza

U masovnom rekreativnom smislu, koji je daleko bio od današnjih okvira,  organizovana je i gimnastika. Između 1896 i 1925 godine razvila se aktivnost koja je danas poznata kao gimnastika. Stari Grci su još verovali da je gimnastika način da se najbolje postigne ravnoteža između uma i tela, i da su fizičke aktivacije povezane sa intelektualnim sposobnostima svakog živog bića. Aristotel je isticao bitnost gimnastike kao sporta koja povezuje duhovno stanje i fizičku aktivnost.  Prva takmičenja u gimnastici počela su da se organizuju širom Evrope još tokom 19 veka.

Svetska gimnastička federacija je osnovana 1881 godine i jedna je od najstarijih sportskih organizacija. Gimnastički savez Srbije je njen član i danas se trudi da okupi i muške i ženske sportiste koji se bave gimnastičkim aktivnostima, akrobacijama, sportskom akrobatikom.

Drugi popularni sportovi

Ostale organizovane sportske aktivnosti razvile su se nešto kasnije, tek na prelazu 19 veka. Generalno širom Evrope, verovalo se da sport promoviše individualnost, što je suprotno tadašnjim principima gimnastičara koji su promovisali kolektivnost. To je razlog što je u Srbiji u to vreme bilo relativno malo sportskih aktivnosti. Među razvijenijim potrebno je pomenuti fudbal, atletiku, plivanje i avijaciju.

Fudbal je Srbiji bio poznat 1896 godine kada je Hugo Buli u Beograd done prvu fudbalsku loptu. Loptu je odneo u Beogradsko gimnastičarko društvo Soko, sa ciljem da omladinu zainteresuje za novu igru, sa tim ciljem je osnovao Lopatičku sekciju. I tako se na prostoru ispod Kalemegdana sugrađanima pokazala nova igra, o kojoj su u to vreme pisale novine, kao veoma korisnoj aktivaciji za mladiće. Prvi fudbalski klub osnovan je na početku dvadesetog veka.